Zásady ochrany osobných údajov

Home » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre GrowDepot.eu

Posledná aktualizácia: 18-1-2023

1. Úvod

Vitajte na stránke GrowDepot.eu. Vážime si súkromie našich návštevníkov a zákazníkov a rešpektujeme ho. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené typy informácií, ktoré zhromažďujeme, spôsob ich používania a opatrenia, ktoré prijímame na ochranu vašich údajov v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (GDPR).

2. Zber údajov

Keď navštívite stránku GrowDepot.eu alebo uskutočníte nákup, môžeme zhromažďovať:

 • Osobné identifikačné údaje: Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.
 • Údaje o transakciách: Údaje o transakciách: história nákupov, údaje o preprave.
 • Technické údaje: IP adresa, typ prehliadača, informácie o zariadení.

3. Používanie údajov

Vaše údaje používame na:

 • Spracovanie a doručenie vašich objednávok.
 • Zlepšiť naše webové stránky a služby.
 • zasielanie marketingovej komunikácie (ak ste sa prihlásili).

4. Ochrana údajov

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo krádežou.

5. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme ich získali.

6. Zdieľanie s tretími stranami

Vaše údaje nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami, okrem:

 • Dodržiavanie zákonných povinností.
 • Na plnenie zmluvy (napr. poskytovatelia prepravy).

7. Cookies

Naša webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Súbory cookie môžete spravovať alebo odmietnuť v nastaveniach prehliadača.

8. Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na:

 • Prístup k vašim osobným údajom.
 • požiadať o opravu alebo vymazanie svojich údajov.
 • vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov.
 • Odvolať súhlas (ak sa naň spoliehame).

9. Medzinárodné prenosy údajov

Hoci GrowDepot.eu pôsobí v rámci EÚ, môžeme prenášať údaje do krajín mimo EÚ. Ak tak urobíme, zabezpečíme, aby boli zavedené primerané mechanizmy ochrany údajov.

10. Zmeny týchto zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať. O významných zmenách vás budeme informovať.

11. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek súvisiacich s GDPR nás kontaktujte na adrese: grow@growdepot.eu

12. Sťažnosti

Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine.

Záver

Vaše súkromie je pre GrowDepot.eu mimoriadne dôležité. Nakupujte s dôverou, pretože viete, že vaše údaje sú chránené v súlade s najvyššími európskymi normami.

Scroll To Top
Close
Close