Podmínky služby

Home » Podmínky služby

Podmínky služby (ToS) pro GrowDepot.eu

Poslední aktualizace: 1-09-2023

1. Úvod

Přístupem na stránky GrowDepot.eu (“https://www.growdepot.eu”), jejich prohlížením nebo nákupem na nich souhlasíte s dodržováním následujících podmínek poskytování služeb (“VP”).

2. Uživatelská smlouva

Používáním našich webových stránek potvrzujete, že je vám nejméně 18 let, nebo že máte souhlas rodičů/opatrovníků s těmito podmínkami.

3. Informace o produktu a ceny

Přestože se snažíme o přesnost, ceny, popisy produktů nebo jejich dostupnost mohou být někdy nesprávné. Vyhrazujeme si právo na opravu případných chyb.

4. Objednávky a platby

Objednávky nejsou závazné, dokud je GrowDepot.eu nepřijme. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávku podle našeho uvážení. Platba musí být provedena našimi dostupnými metodami.

5. Přeprava a vrácení zboží

Zásady přepravy a podrobnosti o vrácení zboží jsou k dispozici na našich webových stránkách. Před nákupem se s nimi prosím seznamte.

6. Chování uživatele

Uživatelé se zavazují, že nebudou používat webové stránky k nezákonným účelům nebo způsobem, který by mohl poškodit naše operace.

7. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně textu, grafiky, log a obrázků, je majetkem společnosti GrowDepot.eu a je chráněn autorskými právy.

8. Omezení odpovědnosti

Společnost GrowDepot.eu nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky nebo za náklady na pořízení náhradního zboží a služeb.

9. Registrace účtu

Chcete-li provést nákup, budete si možná muset zaregistrovat účet. Souhlasíte s tím, že budete uvádět přesné údaje, a jste zodpovědní za ochranu svých přihlašovacích údajů.

10. Ukončení

Vyhrazujeme si právo zrušit uživatelské účty nebo zakázat přístup uživatelům, kteří tyto podmínky porušují.

11. Spory a rozhodné právo

Veškeré spory související s těmito podmínkami nebo používáním webových stránek se řídí právem Evropské unie bez ohledu na kolizní ustanovení.

12. Změny ToS

Společnost GrowDepot.eu může tyto ToS čas od času aktualizovat. Je vaší povinností zkontrolovat aktualizace. Pokračování v používání po změnách znamená, že souhlasíte s aktualizovanými podmínkami.

13. Odkazy třetích stran

Můžeme poskytovat odkazy na stránky třetích stran. Tyto stránky nekontrolujeme a nejsme zodpovědní za jejich obsah ani postupy.

14. Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek se řídí také našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

15. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto ToS nás prosím kontaktujte na adrese: grow@growdepot.eu.

Závěr

Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami používání. Před nákupem si je prosím pečlivě přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi.

Scroll To Top
Close
Close