Podmienky služby

Home » Podmienky služby

Podmienky používania služby (ToS) pre GrowDepot.eu

Posledná aktualizácia: 1-09-2023

1. Úvod

Prístupom, prehliadaním alebo nákupom na stránke GrowDepot.eu (ďalej len “https://www.growdepot.eu”) súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania služby (ďalej len “PP”).

2. Zmluva s používateľom

Používaním našej webovej lokality potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov alebo súhlas rodičov/opatrovníkov s týmito podmienkami.

3. Informácie o produkte a ceny

Hoci sa snažíme o presnosť, ceny, opisy produktov alebo ich dostupnosť môžu byť niekedy nesprávne. Vyhradzujeme si právo na opravu prípadných chýb.

4. Objednávky a platby

Objednávky nie sú záväzné, kým ich GrowDepot.eu neprijme. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia. Platbu je potrebné vykonať našimi dostupnými metódami.

5. Preprava a vrátenie tovaru

Zásady prepravy a podrobnosti o vrátení tovaru sú k dispozícii na našej webovej stránke. Pred nákupom si ich prečítajte.

6. Správanie používateľa

Používatelia súhlasia s tým, že nebudú používať webové stránky na nezákonné účely alebo spôsobom, ktorý by mohol poškodiť našu činnosť.

7. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah tejto webovej lokality vrátane textu, grafiky, log a obrázkov je majetkom spoločnosti GrowDepot.eu a je chránený autorskými právami.

8. Obmedzenie zodpovednosti

GrowDepot.eu nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo za náklady na obstaranie náhradného tovaru a služieb.

9. Registrácia účtu

Ak chcete nakupovať, možno si budete musieť zaregistrovať účet. Súhlasíte s poskytovaním presných informácií a ste zodpovední za ochranu svojich prihlasovacích údajov.

10. Ukončenie

Vyhradzujeme si právo zrušiť používateľské účty alebo zakázať používateľov, ktorí porušujú tieto ToS.

11. Spory a rozhodné právo

Akékoľvek spory súvisiace s týmito OP alebo používaním webovej lokality sa budú riadiť zákonmi Európskej únie bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

12. Zmeny v ToS

GrowDepot.eu môže tieto OP z času na čas aktualizovať. Je vašou povinnosťou skontrolovať aktualizácie. Pokračovanie v používaní po zmenách znamená, že súhlasíte s aktualizovanými podmienkami.

13. Odkazy tretích strán

Môžeme poskytovať odkazy na stránky tretích strán. Tieto stránky nekontrolujeme a nie sme zodpovední za ich obsah ani postupy.

14. Ochrana osobných údajov

Používanie webovej lokality sa riadi aj našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu.

15. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto podmienok používania nás kontaktujte na adrese: grow@growdepot.eu

Záver

Používaním webovej lokality súhlasíte s týmito podmienkami používania. Pred nákupom si ich pozorne prečítajte a uistite sa, že im rozumiete a súhlasíte s nimi.

Scroll To Top
Close
Close